Skapa ett ’Dream Team’

Skapa den bästa projektgrupp ni kan tänka er. Se till att följande roller finns om det rör sig om ett större projekt:

  • senior beslutsfattare från ledningen
  • representanter från samtliga avdelningar
  • en eldsjäl för projektet
  • en informell påverkare
  • en erfaren projektledare
  • någon med god förståelse för företagets processer
  • någon med god teknisk förståelse

Naturligtvis kan en deltagare ha flera av rollerna, men de bör alla finnas för ge er en så stark projektgrupp som möjligt.

Se till att gruppen inte blir för tekniktung, vilket är lätt hänt. Det är affärsnytta ni ska fokusera på. Se IT-avdelningen som en leverantör av den plattform er lösning ska köras på.

Sätt en realistisk budget

Fundera igenom alla aspekter av projektet och se till att projektgruppen har de ekonomiska ramar som krävs för att genomföra projektet. Lägg till en buffert, allt tar längre tid än man tror.

Glöm inte att en satsning på CRM är offensiv och intäktsdrivande.

Det kommer garanterat ge pengar tillbaks, det ni gör är en viktig investering för framtiden.

Ge fullt mandat

Se till att gruppen har fullt mandat från ledningen och tydliggör detta internt. Projektledaren måste ha förtroendet att kunna driva projektet med ledningens fulla stöd och mandat.

Låt projektet vara en prioriterad punkt på ledningsgruppen agenda.