Ledningen måste gå i bräschen

Genom åren har vi sett hur stor roll ledningen spelar vid ett införande. Detta är en av de starkaste framgångsfaktorer vi sett.

Samtliga chefer ska:

  • använda systemet själva
  • ha en klar och tydlig vision om vad man vill uppnå
  • tydligt visa alla andra att detta är enda vägen framåt

Att en chef visar att hon ”skiter” i systemet och kör på som innan, skapar omedelbart ett alibi för andra att göra det samma. Detta sprids lätt vidare, speciellt om man har andra problem i inkörningsfasen.

Peka med hela handen

Initialt ska alla chefer vara beredda att ”peka med hela handen”. Det måste bli glasklart hur viktigt ni tycker det är med denna satsning. Inte ens favoritsäljaren ska komma undan…

Ett bra trick är att fastställa:

”Det som inte finns i systemet har inte hänt.”

Delta i projektet

Visa att ni är delaktiga i projektet. Tyvärr saknas oftast just en ledningsperson i projektgruppen. Om så är fallet se till att gästspela vid några projektmöten.

Kan några moment tas av någon i ledande befattning är mycket vunnet.

  • Presentera projektet vid en större samling.
  • Var med på utbildningen (åtminstone första halvtimman).
  • Tala om hur viktigt du tycker det är på ’Kickoff:en’.
  • Beröm flitiga användare inför så många andra som möjligt.