Kommunicera

En av de viktigaste punkterna under hela projektet.

Se till att ni har en tydlig plan för hur ni ska kommunicera under hela projektet. Använd er helst av flera medier för er kommunikation.

  • E-post
  • Kundtidning
  • Intranät
  • Muntlig information

Människor tar till sig information på olika sätt.  Att arbeta med många olika kanaler säkerställer därför att ni når ut till så många som möjligt på ett optimalt sätt.

Lyssna

Se också till att kommunikationen är interaktiv. Uppmuntra till diskussion och frågor. Säkerställ att alla fått chansen att yttra sig

Varför inte bjuda in till en frågepanel?

Vi hade en kund som hade ett utmärkt koncept. Under driftsstartens första veckor hade de dagliga korta ”stå upp”-möten, där alla kunde göra sin röst hörd.

Detta arbetssätt ger 3 stora fördelar:

  1. Man fångar omedelbart upp initiala problem
  2. De med låg användning får ”skämmas” inför de andra
  3. Det blir mycket svårt att ”ducka” eller smita undan systemet