När är ditt CRM-projekt färdigt?

Aldrig, är vårt svar. Idag ändras förutsättningar och spelplan så ofta att ditt CRM-system ständigt måste omvärderas, utvecklas och modifieras. Däremot ska du sätta ett tydligt och tidigt stopp när du inför ditt system. Börja med ”lågt hängande frukt”, dvs. de enklaste och mest akuta problemen där du direkt kan få tillbaks din investering.

Big Bang

De flesta startar dock med den motsatta ambitionen – vad vi kallar en ”Big Bang”-lösning. Allt ska lösas i det nya systemet. Systemkrav och specifikationer växer och möten avlöser varandra. Projektet blir ett självändamål och det är lätt att förlora perspektivet på vad man egentligen vill uppnå. Det svåraste du har framför dig är nämligen inte att bygga ett komplett CRM-system, utan att få alla att använda och uppdatera systemet.

Börja med användningen, sedan följer det andra automatiskt.

Keep it Simple

Gör det enkelt för dig. Gör en prioriterad lista med de viktigaste punkterna ni vill uppnå. Koncentrera er på de fem översta och inför dessa på ett enkelt och tilltalande sätt.

Satsa allt på användningen, motivera och sporra.När acceptansen för systemet börjar sprida sig i företaget och datamängden börjar växa, först då är det dags att ta nästa steg.

Nästa steg?

Nu kan ni börja fokusera på ytterligare ett par punkter från listan (som troligen har ändrat sig något under tiden). När användarna är varma i kläderna börjar man också se vad som har fungerat bra (eller mindre bra) i första skedet.

När grunden redan sitter och är accepterad har medarbetarna betydligt lättare att ta till sig ny funktionalitet.

Många fördelar

Detta arbetssätt har flera fördelar:

  • Man kommer snabbt igång
  • Alla växer gradvis in i systemet
  • Större sannolikhet att alla tar systemet till sig
  • Mer tid för utvärdering och planering inför nästa steg
  • Lättare att motivera den initiala investeringen
  • Projektet blir mindre och därmed mer lätthanterligt