Människor, inte teknik

En majoritet av alla människor ser förändring som ett hot. Allt som rubbar status quo ses mer  som en risk än en möjlighet.

  • Nu kommer cheferna se allt jag gör
  • Nu får jag ändå mer jobb med allt som ska stansas in
  • Men nu försvinner ju mina tidigare uppgifter, vad händer nu?

Så en av de viktigaste uppgifterna vid ett införande är att se och hantera detta som reellt problem. Det är lätt att som medlem i en projektgrupp underskatta de anställdas motstånd mot förändring. Speciellt som man samtidigt brottas med en rad andra problem.

Ett riktigt lyckat CRM-införande handlar ju inte heller bara om att acceptera ett nytt system. Det ska ju helst leda till ett förändrat beteende inom hela organisationen.

Informera

Oftast bottnar rädslan i att man inte vet vad som kommer ske. Därför är information A och O när det gäller förändring. Ha därför en klar plan över hur ni löpande ska informera alla om vad som händer och kommer att hända. Se till att ni har något öppet forum där frågor kan ventileras och besvaras. Läs våra kommunikationstips och ladda hem vår internkommunikationsplan.

Låt så många som möjligt tidigt ”klämma och känna”, det har ni mångfalt tillbaks senare.

Sälj internt

Ett införande handlar egentligen i grund och botten om försäljning. Identifiera vad som driver kunderna (användarna) och fokusera sen på dessa punkter. Även om målsättningen är större och det finns tydliga moment som gynnar företaget så driver inte detta den enskilde användaren. Det får ni på köpet när acceptansen blir hög.

Identifiera informella påverkare och eldsjälar. Sälj in projektet till dessa och påpeka hur viktigt det är att sprida en positiv anda kring införandet. För övriga gäller att kommunicera ut den enskilda nyttan med systemet.

  • Hur blir min vardag enklare?
  • Vad tjänar jag på detta?

Ju fler konkreta punkter ni kan visa, desto enklare att motivera användarna.