Rapportering är enkelt; datainsamling är svårt

Många fokuserar tidigt på rapporter och analyser av den information man förväntar sig att få in. I många projekt lägger vi initialt hundratals timmar på detaljutformning av rapporter. Hur många timmar detta äter internt hos kunden vågar vi inte ens tänka på…

Initialt bör ni bara satsa på rapporter som gynnar den enskilde användaren. Lägg istället allt krut på att få alla att använda systemet, betona nyttan och visa hur man kan spara tid och tråkigt rutinarbete med systemet.

När väl detta steg är taget, är rapporter och analys en enkel sak. Det är bara teknik.

Tona ned kontrollen

Risken med ett tidigt fokus på rapporter och uppföljning är också att användarna tror sig bli övervakade och att det hela är ”ännu ett kontrollsystem uppifrån”.

Ett argument vi allt för ofta hör bland de tilltänkta användarna.

”The hard stuff is the easy stuff. The soft stuff is the hard stuff. Total quality is to 90% a people deal.”