Undvik en smäll

I princip alla företag vi träffar följer samma mall. Någon på företaget identifierar ett problem och lösningen blir inköp av ett CRM-system. Från att kanske ha varit ett enskilt initiativ växer nu projektet. Man inser vad som går att göra, massor av andra problem går att lösa samtidigt!

Nu börjar en hel grupp titta på införandet och man hittar punkt efter punkt som bör lösas ”då man ändå håller på”.

Dessutom kan man nu lagra alla tänkbara uppgifter om sina kunder, nu när man har ett skräddarsytt program för det. Vi har haft kunder som på fullt allvar tyckt skärmstorleken har varit ett problem då alla nyskapade fält inte fått plats…

Detta förfarande är förståeligt men tyvärr ett sätt att minska sina chanser för ett lyckat projekt rejält.

Utse en ’djävul’

Ett bra sätt är att utse någon i projektgruppen till djävulens advokat. Personens uppgift blir att utmana lösningen och se till att den löser de viktigaste problemen på enklast möjliga sätt.

Personen ska i alla lägen argumentera för enklast möjliga väg framåt, och på detta sätt tvingas alla att argumentera för sin lösning och varför ett visst fält absolut måste finnas eller en viss process lösas redan initialt.

Många tidiga piloter

Glöm inte användarna. Projektgruppen har både sett och diskuterat lösningen i dagar och veckor. Då kan det börja se ganska enkelt och självklart ut, även om man har representanter för användarna i gruppen.

En tidig pilot avslöjar direkt hur användarna uppfattar lösningen:

Tillkrånglad med ”massor av fält vi aldrig kommer använda” eller ”Oj, när får vi det här!”.

Citatet


”Any fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius-and a lot of courage-to move in the opposite direction.”

Albert Einstein