Själv är bäste dräng?

Det främsta argumentet för att bygga ett eget CRM-system brukar vara ”vår verksamheten är unik och att ingen känner till den bättre än vi”.

Argumentet är onekligen sant. Däremot är det väldigt få företag som har en så pass unik grundläggande relationshantering, att det kan motivera den stora investering som ett eget mjukvaruprojekt faktiskt innebär.

En okänd investering

En försvårande omständighet är att det tyvärr också är en investering som är okänd på förhand. Ofta blir den initiala bedömningen felaktig eftersom man tenderar att grovt underskatta tiden fram till skarp drift.

Kostnader för vidareutveckling, rättning av fel, support och kompabilitet med framtida tekniker och operativsystem brukar inte heller komma med i den första beräkningen.

Förseningar vanliga

Dagens mjukvaror är komplexa och tas fram av högt specialiserade team av utvecklare, där många har specialkompetens inom områden som människa-dator interaktion, nätverk och databasteknik.

Trots detta är förseningar regel snarare än undantag, även i erfarna utvecklarteam.

Varför blir det fel?

Problemet bottnar i att beslutsfattarna i det egna företaget sällan har de tekniska kunskaper som krävs för att kunna göra en realistisk tidsuppskattning av ett internt utvecklingsprojekt. Istället förlitar man sig på uppgifter från de interna resurser som har programmeringskunskap. Uppgifter som inte sällan innehåller ett visst mått av optimism och ofta är helt godtyckliga.

Så här går det till…

Med all sannolikhet kommer följande scenario utspelas:

Utvecklaren uppskattar tidsåtgången utan att ta med en rad av ovanstående faktorer i beräkningen. Ledningen tror att uppskattningen är rimlig och drar igång projektet.

Initialt kommer allt att se bra ut och man kommer snabbt framåt i projektet. Helt enligt tidtabell visas en första prototyp – på programmerarens dator. I vår bransch finns det ett talesätt som säger att ”80% av projektet går på 20% av den utsatta tiden”. Den sanning som ligger bakom detta uttryck brukar för de allra flesta bli en dyrköpt erfarenhet.

Efter ytterligare en tid kommer problemen på rad:

 • Körning på andra datorer visar på flera buggar.
 • Problem uppstår i databasen när flera kör samtidigt.
 • Användare upplever programmet som ologiskt och svåranvänt.
 • Programmeraren slutar och ersättaren har svårt att hitta runt i koden.
 • Kontor öppnas på annan ort och synkronisering måste in i systemet.
 • En annan verksamhet köps upp och avtalshantering måste läggas till.
 • Utskrifter fungerar inte i Windows-versionen ni kör.
 • Samtidigt börjar supporten till användarna ta tid från utvecklarna.
 • Vi är långt förbi deadline…

Snöbollen börjar rulla

Nu är snöbollen i rullning och de tillfälliga resurserna i projektet blir permanenta och kostnaderna stiger stadigt. I enlighet med den mänskliga naturen kommer man ändå externt (och internt) att hålla masken och peka på ett lyckat projekt. Vem vill ha tagit ett felaktigt beslut som låst upp interna resurser och gått utanför alla budgetramar?

Vad föreslår vi att man gör istället?

Ett egenutvecklat system och ett standardsystem delar minst 80 procent kod. Oavsett om du utvecklar själv eller köper ett standardsystem innehåller det kod för:

 • Hämta och spara data
 • Hantera användare, behörigheter och inloggning
 • Avancerade urval och sökningar
 • Hantera dokument och mallar
 • Etikettutskrift
 • Rapportgenerator
 • Officeintegration
 • Export/Import
 • Utskick
 • E-post

Låt specialister ta hand om rutinjobbet

Det är lätt att inse vinsten i att låta ett högt specialiserat företag ta hand om den gemensamma koden (och dessutom dela kostnaden för denna med tusentals andra användare). 

Det är de sista 10 procenten du bör lägga krutet på och det är här du kan förvänta dig att få tillbaks din investering många gånger om.

Med moderna CRM-system med inbyggd utvecklingsmiljö är detta också fullt möjligt. Du koncentrerar dig på dina företagsunika funktioner och din leverantör ser till att grunden inte bara fungerar, utan också att den är kompatibel. Dessutom får ni professionell support. Nya uppgraderingar påverkar inte ditt redan nedlagda arbete och du kan hela tiden dra nytta av landvinningar när det gäller grundfunktioner och ny teknik.

Jämför gärna med bilindustrin där två på ytan helt olika bilar kan dela samma bottenplatta. Ekonomin i detta är uppenbar.

Är det aldrig rätt att bygga eget?

Jo, det kan det vara. Men enligt vår erfarenhet i mindre än några procent av fallen. Det är rätt när du vet på förhand att grundfunktionerna verkligen skiljer sig från ett standardsystem och när du samtidigt måste integrera och samverka med andra interna system.