Hur man jämför CRM-system

Ingen skulle köpa en ny bil baserat på vilken legering som använts i motorblocket eller typ av stoppning i stolarna.

Trots det är det en naturlig reaktion att ta fram en lång checklista när man jämför flera CRM-system. Med en rad tekniska krav utvärderar man leverantörerna med hjälp av denna tekniska checklista. I de värsta fallen en hel pärm…

Tekniska uppgifter är lätta att få tag på och lätta att jämföra, därför faller ofta även erfarna upphandlingskonsulter i denna fälla. Tyvärr ger detta en felaktig bild av hur väl systemet klarar att lösa era specifika problem och hur väl det kommer att mottas av användarna.

Våga gå på ’Look and feel’

Istället för enbart tekniska checklistor, gör som när du köper en bil, låt ’Look and feel’ och rekommendationer från andra köpare väga tungt.

’Look and feel’ är vad dina användare kommer att uppleva första gången de ser systemet. De struntar i teknisk prestanda om de möts av ett virrvarr av fönster, knappar och menyer.

Att de direkt gillar vad de ser är helt avgörande för projektets framgång.

Låt leverantören visa en lösning

När du jämför CRM-system – låt dina tilltänkta leverantörer då ta fram företag i din bransch och visa hur dessa löste sina problem. Detta ger kanske den bästa bilden av hur kapabelt ett system är.

Eller ännu bättre; ställ dem inför några av de problem ni själva har och be dem visa konkret hur de skulle löst dessa i sitt system.

Summa summarum

1. Våga gå på Look and feel
2. Be om en prototyp anpassad för din verksamhet
3. Gör referensbesök