De tre målen med en CRM-satsning

CRM-satsningar syftar ofta till att nå ordning och reda, effektivisering och slutligen ”Den heliga Graalen”.

Ordning och reda

Ett företag har sina kontanter på banken och man har lås och larm runt sina inventarier. Men var har man sitt värdefullaste kapital; informationen om kunderna? Det första och enklaste målet med ett CRM-system är ordning och reda.

Ett CRM-system samlar all viktig information på ett ställe och ger alla samma bild av kunden. Dokument och noteringar ligger lättåtkomligt samtliga har tillgång till samma information.

Redan detta första steg betalar sig på mycket kort tid.

Effektivisering

När det första målet är på plats kan man börja effektivisera sina processer. Genom att skapa arbetsflöden, guider och mallar kan man åstadkomma stora tidsvinster.

Ring upp med ett ”klick”, hämta automatiskt rätt kunduppgifter via Internet och få intresseanmälningar upplagda i systemet direkt.

Sparad tid kan istället läggas på verksamheten och skapa värde i stället.

’Graalen’ – det kundtillvända företaget

När de två första målen är klara kan man börja sträva mot det svåraste och mest lönsamma målet. Att bli ett kundtillvänt företag. Ett företag som istället för kunder har hängivna supporters. En kundmagnet…

Detta steg handlar väldigt lite om mjukvara utan handlar istället om en beteendeförändring i hela organisationen, något av det svåraste man kan ge sig på. Belöningen för den som lyckas är dock stor.

Mjukvaran och de två första målen är nödvändiga, men bara ett första steg i det paket av åtgärder som krävs för att verkligen bli en kundtillvänd organisation.

För mer info, se vår plansch om hur du lyckas med ditt CRM-införande.

Men behöver man verkligen bry sig?

Med en tuff framtid och en marknad som sällan inte längre bygger enbart på pris och produkt så krävs andra strategier för att sticka ut och nå kunden.

För framsynta finns en både enkel och billig utväg.

Det börjar som vanligt med Space Invaders